Изберете вид отпадък и вижте как и къде може да го изхвърлите.

Спазвайте указанията и изхвърлете правилно своите отпадъци, защото те са важна суровина, която пести много ресурси.