Стъкло

Стъклените отпадъци се рециклират изключително успешно и почти без загуба на материал!

Изделия от стъкло (посуда, домакински принадлежности, аксесоари и др.) изхвърлете в ЖЪЛТИЯ КОНТЕЙНЕР тип "Ракла".

Стъклени опаковки (буркани, бутилки) изхвърлете в МЕТАЛЕН ЗЕЛЕН КОНТЕЙНЕР.

В случай че в близост до Вас няма зелен контейнер за опаковки, използвайте жълт контейнер тип "Ракла".

Общинските жълти контейнери се обслужват по график от ОП „Благоустрояване“.

Металните зелени контейнери за стъклени опаковки се обслужват четири пъти годишно от „Еко Партнърс България“ АД.