Стъкло

Стъклените отпадъци се рециклират изключително успешно и почти без загуба на материал!

Изделия от стъкло (посуда, домакински принадлежности, аксесоари и др.) изхвърлете в ЖЪЛТИЯ КОНТЕЙНЕР.

Стъклени опаковки (буркани, бутилки) изхвърлете в ЗЕЛЕНИЯ КОНТЕЙНЕР.

В случай че в близост до Вас няма зелен контейнер за опаковки, използвайте жълт контейнер.

Жълтите контейнери се обслужват по график от ОП „Благоустрояване“. Зелените контейнери за стъклени опаковки се обслужват четири пъти годишно от „Екобулпак“АД.