Батерии

Батериите съдържат множество вредни химикали, сред които и токсични вещества. Затова е много важно да ги изхвърляте на правилните места.

• Изхвърлете в специалните съдове, разположени в административни сгради и търговските обекти, предлагащи техника.

• Може да предадете в Мобилен пункт за разделно събрани отпадъци от домакинства, обслужван от Регионалното депо, на различни точки и по утвърден график. Виж ТУК

През зимния сезон - по заявка на тел. 066 985 029.