Контакти

ОП „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ“

Адрес: п.к. 5300, гр. Габрово, бул. „Трети март” № 53, тел. 066 801 435, e-mail:office@bkcgb.com

Работно време на администрацията: от понеделник до петък: 07:30 ч. – 12:00 ч.; 13:00 ч. – 16:30 ч.

ОП „РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ – ГАБРОВО“

Адрес за кореспонденция: п.к.5300, гр. Габрово, пл. Възраждане №3

Адрес на осъществяване на дейността: землището на с. Гръблевци, м. Равнището, община Габрово; тел. 066 985 029, e-mail: dimitrova@gabrovo.bg или oprdno_gabrovo@gabrovo.bg

Работно време на депото с граждани: от понеделник до петък: 07:00 ч. – 16:30 ч.; събота и неделя: 07:00 ч. – 12:00 ч.

ИНСПЕКТОРАТ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

Адрес за кореспонденция: п.к. 5300, гр. Габрово, пл. Възраждане №3, e-mail: dimitrova@gabrovo.bg

Работно време:

от понеделник до събота: 08:00 ч. – 18:00 ч.

Телефон за сигнали: 0885 002 427