Метал

Металните отпадъци могат лесно да се сепарират и рециклират!

Изделия от метал (прибори, съдове и др.) изхвърлете в ЖЪЛТИЯ КОНТЕЙНЕР тип "Ракла".

Метални опаковки (кенчета, туби, кутии и др.) изхвърлете в МЕТАЛНИЯ ЖЪЛТ КОНТЕЙНЕР.

В случай че в близост до Вас няма метален жълт контейнер за опаковки, използвайте общинския жълт контейнер тип "Ракла".

Общинските жълти контейнери тип "Ракла" се обслужват по график от ОП „Благоустрояване“. Металните жълти контейнери за опаковки се обслужват два пъти месечно от „Еко Партнърс България“ АД.