Пластмаса

Отпадъците от пластмаса са най-често срещани и крият сериозна опасност за околната среда. ТЕ МОГАТ ДА СЕ РЕЦИКЛИРАТ!

Изделия от пластмаса (посуда, прибори, детски играчки и др.)  изхвърлете в ЖЪЛТИЯ КОНТЕЙНЕР.

Пластмасови опаковки (бутилки, кофички и др.) изхвърлете в ОРАНЖЕВИЯ КОНТЕЙНЕР.

В случай че в близост до Вас няма оранжев контейнер за опаковки, използвайте жълт контейнер.

Обемните пластмасови отпадъци смачкайте или сгънете, за да пестите място в съдовете за смет.

Жълтите контейнери се обслужват по график от ОП „Благоустрояване“.

Оранжевите контейнери се обслужват два пъти месечно от „Екобулпак“АД.