Пластмаса

Отпадъците от пластмаса са най-често срещани и крият сериозна опасност за околната среда. ТЕ МОГАТ ДА СЕ РЕЦИКЛИРАТ!

Изделия от пластмаса (посуда, прибори, детски играчки и др.)  изхвърлете в ЖЪЛТИЯ КОНТЕЙНЕР тип "Ракла".

Пластмасови опаковки (бутилки, кофички и др.) изхвърлете в МЕТАЛЕН ЖЪЛТ КОНТЕЙНЕР.

В случай че в близост до Вас няма метален жълт контейнер за опаковки, използвайте общинския жълт контейнер тип "Ракла".

Обемните пластмасови отпадъци смачкайте или сгънете, за да пестите място в съдовете за смет.

Общинските жълтите контейнери тип "Ракла" се обслужват по график от ОП „Благоустрояване“.

Металните жълти контейнери за опаковки се обслужват два пъти месечно от „Еко Партнърс България“ АД.