Мебели

Може да предадете безплатно на Регионално депо – ВИЖ къде се намира. Допълнителна информация на тел. 066 985029