Мебели

Може да предадете безплатно на Регионално депо – ВИЖ къде се намира. Допълнителна информация на тел. 066 985025

Може да предадете безплатно на ОП „Благоустрояване“, на адрес: бул. Трети март 53. Допълнителна информация на тел. 066 801435

Може да предадете безплатно в Специализиран мобилен пункт на ОП „Благоустрояване“. Виж точки и график тук. Допълнителна информация на тел. 066 801435