Ел. уреди

Когато се налага изхвърлянето на старата техника - излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, то трябва да става по екологичен начин.

Община Габрово е организирала безплатно събиране на излязлата от употреба стара техника. Това става след дадена заявка към отговорната за това фирма. В заявката се посочва точен адрес, а събирането се извършва по график в зависимост от броя на заявките, подадени за дадено населено място. Предаването на старите уреди е безплатно за гражданите.

Заявка на тел. 0800 14 100 или на e-mail: order@makmetal.eu