Община Габрово предлага...

Мария Радойчева | 20.05.2022

Община Габрово отправя покана за партньорство към всички заинтересовани страни за реализиране на екологичен модел за ресурсна ефективност и инициативи за опазване на околната...

В Габрово се разработват...

Мария Радойчева | 19.05.2022

Иновативно решение за ефективно третиране на градските отпадъци е поредната стъпка, която цели превръщането на Габрово в по-зелен град. BinkyPal е разработен от габровската...

Наградите от вендинг...

Мария Радойчева | 17.05.2022

С изключителен интерес и огромен ентусиазъм габровци приеха каузата да разделят отпадъците си и да ги предават чрез вендинг системата за обратно приемане на пластмасови бутилки...

ВИЖ ВСИЧКИ