КОМПОСТ – ЧЕРНОТО ЗЛАТО...

Мария Радойчева | 11.09.2019

Компостирането се счита за най-полезния от екологична гледна точка начин за справяне с битовите биоразградими отпадъци. Почти две трети от отпадъците, генерирани в домовете,...

РЕГИОНАЛНОТО ДЕПО ПРИЕМА...

Мария Радойчева | 10.09.2019

Общинското предприятие „Регионалното депо за неопасни отпадъци – Габрово“ , приема разделно събрани по видове отпадъци от физически лица  БЕЗПЛАТНО. На регионалното...

Интересът към Мобилния...

Мария Радойчева | 09.09.2019

Все по-високи резултати отчитат габровци, предавайки отпадъци си в Мобилния пункт. Справката показва, че общото количество на предадените отпадъци за месец август е точно...

ВИЖ ВСИЧКИ