Едри зелени

Едрите растителни отпадъци могат да се надробят и са чудесна суровина за компостиране.

В случай, че нямате двор и възможност за компостиране Община Габрово осигурява организирано събиране от ОП „благоустрояване“ през месеците март и април; септември и октомври.

При организирани масови почиствания, извън регламентираните периоди, е необходима заявка до ОП „Благоустрояване“ на тел.: 066 801 435.