Едри зелени

Едрите растителни отпадъци могат да се надробят и са чудесна суровина за компостиране.

В случай, че нямате двор и възможност за компостиране Община Габрово осигурява организирано събиране от ОП „Благоустрояване“. Може да заявите безплатно извозване от ОП „Благоустрояване“ в периодите март-април и септември-октомври - еднократно, до 4 куб. м. за период. Необходима е заявка на тел.: 066 801 435.

При организирани масови почиствания, извън регламентираните периоди, е необходима заявка до ОП „Благоустрояване“ на тел.: 066 801 435.

Едри растителни отпадъци се приемат безплатно през цялата година на Регионалното депо за неопасни отпадъци, намиращо се в близост до село Седянковци, на 7 км от центъра на Габрово. Допълнителна информация на тел.: 066 985 029.