Мазнина

Мазнините попаднали в канализацията, замърсяват околната среда и увреждат канализационната мрежа. Те могат да се преработват и използват за технически нужди.

Отпадъчните мазнини от домакинствата може да предадете на Мобилен пункт за разделно събиране на отпадъци. Мобилният пункт ще се разполага във всички квартали на града, по график, който може да видите тук.

За предаване на по-големи количества фритюрна мазнина може да се свържете с фирма UCO-Фиерхаутен България ООД, с. Враниловци, община Габрово; тел.: 066 80 99 50, 0876 944 644.