Опасни

Съставът, количество и свойства на опасните отпадъци представляват риск за човешкото здраве и околната среда. Този тип отпадъци подлежат на специален режим на събиране и не могат просто да бъдат изхвърляни в съдовете за отпадъци.

•             Може да предадете кампанийно в Мобилен пункт, с който Община Габрово има сключен договор: опаковки от препарати; отпадъци, съдържащи живак; бои; мастила; лепила; лакове и бояджийски материали; фотографски химични вещества; разтворители; лекарства с изтекъл срок на годност и други подобни.

Мобилният пункт, обслужван от външна фирма е в Габрово на предварително обявени точки, два пъти в годината – през пролетта и есента. Актуална информация за дати и места, очаквайте на сайта.

•             Може да предадете някои от видовете опасни отпадъци – лекарства и препарати с изтекъл срок на годност, батерии и флакони на Мобилен пункт за разделно събрани отпадъци от домакинства, обслужван от Регионалното депо, на различни точки и по утвърден график. График може да видите ТУК. През зимния сезон, от месец ноември - по заявка на тел. 066 985 029.