Био

Биоразградими отпадъци са негодни плодове и зеленчуци, обелки, трева, листа, черупки, надребнени клони, костилки, утайка от кафе и чай.

Био отпадъците могат да се КОМПОСТИРАТ!

Изхвърлете био отпадъците в КАФЯВИЯ КОНТЕЙНЕР. В него може да изхвърлите и общия кухненски отпадък.

В случай,че имате възможност, преминете към домашно компостиране, за да използвате произведения компост в градините си.

Как се произвежда компост в домашни условия може да прочете във файла: