Полезно

Как да изхвърля строителни отпадъци?

Строителни отпадъци от ремонтни работи в домакинствата е ЗАБРАНЕНО да се оставят до контейнерите. Строителните отпадъци трябва да бъдат предадени, като възможните варианти са два:

– Може да предадете на Регионалното депо за неопасни отпадъци. Приемат се безплатно, но трябва да бъдат разделно събрани по видове. Допълнителна информация на тел.: 066 985 029.

– Може да наемете контейнер за строителни отпадъци с обем 4 м³. Цена: 1,20 лв. наем на ден и 3,40 лв./км за транспортиране. Необходима е заявка до ОП „Благоустрояване“ на тел.: 066 801 435.

Такса за депониране за 2021г. – 104,04 лв./тон. Такса не се заплаща, само ако строителните отпадъци са сортирани по видове:

1. Тухли, цигли, плочи, замазка и др.;

2. Изолация;

3. Пластмаси;

4. Стъкло;

5. Дърво;

 6. Метал.

Работно време на Регионално депо за неопасни отпадъци с граждани:

делнични дни – от 07:00 до 16:30 часа; събота и неделя – от 07:00 до 12:00 часа.

Какво се случва с разделените отпадъци от жълтия контейнер?

Отпадъците от жълтите контейнери се транспортират до сортираща инсталация, където се сепарират по видове така, че да могат да се рециклират с един технологичен процес. След това се балират и се подготвят за извозване до заводите за рециклиране.

Защо да разделям отпадъците си, когато в крайна сметка всички контейнери се събират с един камион?

Системата за разделно събиране на отпадъците се обслужва при строго определен график. Камионите събират в различно време и в различни курсове съответните съдове. Отделените в жълтите контейнери отпадъци задължително се сепарират на специализираната инсталация на Регионалното депо и след това се предават за рециклиране. Отпадъците от кафявия контейнер също постъпват на Регионалното депо, но те не подлежат на сепариране и се насочват за компостиране. Изхвърляйте отпадъците си разделно, защото рециклираните и компостираните отпадъците спестяват много природни ресурси.

Каква е разликата между отпадъка в жълтия контейнер и този в оранжевия контейнер?

Жълтият контейнер е предназначен за всички видове рециклируеми отпадъци от бита, т.е. всички предмети, произведени от хартия, пластмаса, стъкло и метал.

Оранжевият контейнер е само за отпадъци от опаковки, направени от хартия, пластмаса или метал. Оранжеви контейнери има разположени на 125 точки в гр. Габрово. В случай че в близост до вашата жилищна сграда няма оранжев контейнер, то отпадъците от опаковки може да изхвърлите в жълтия контейнер.

Къде да изхвърля стари батерии?

Батериите са опасен отпадък. Те следва да бъдат изхвърлени в специализирани съдове. Такива съдове има разположени в административни и обществени сгради, както и във всички търговски обекти, предлагащи техника.

Батерии може да предадете и в Мобилния пункт за разделно събрани отпадъци от домакинствата. График на пункта може да видите ТУК.

Къде да изхвърля неработещ и ненужен уред?

Излязлото от употреба електронно и електрическо оборудване следва да предадете като подадете заявка на тел.: 0800 14 100 или на e-mail: order@makmetal.eu. Събирането на старите уреди се осъществява по график, който за община Габрово, е около 20-то число на всеки месец. Екип на обслужващата фирма ще вземе старите уреди от дома ви. Срещу предадените уреди получавате ваучер за отстъпка при пазаруване в Технополис.