Строителни

Отпадъците от ремонтни работи в домакинствата, може да предадете безплатно на Регионално депо, в близост до с. Седянковци, на 7 км от центъра на Габрово. ВИЖ къде се намира депото.

Отпадъците се приемат безплатно, ако са сортирани по видове:

  1. Материали с възможност за оползотворяване – бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, изчистени от примеси;
  2. Други материали, сортирани по видове - фибран, стиропор, гипсокартон, хидроизолация, пластмаси, метали, дърво, стъкло, щори.

В случай че отпадъците са смесени се заплаща такса за депониране – 117,04 лв/тон (за 2022г.).

Допълнителна информация на тел.: 066 985 029

Може да наемете контейнер за строителни отпадъци от ОП „Благоустрояване“. 

  • Обем на контейнера – 4 куб.м.
  • Цена – 1,20 лв наем на ден и 3,40 лв./км за транспортиране.

Услугата се предлага след сключване на договор с предприятието.

Заявка за сключване на договори с ОП „Благоустрояване“ може да бъде изпратена на e-mail: office@bkcgb.com. Допълнителна информация на тел.: 066 801 435.