Хартия

Хартията се рециклира относително лесно. Рециклираната хартия спасява живота на много дървета.

Отпадъци от хартия и картон (вестници, списания, тетрадки и др.) изхвърлете в ЖЪЛТ КОНТЕЙНЕР тип "Ракла".

Хартиените опаковки (кутии, кашони, торбички, опаковки на хранителни и нехранителни стоки) изхвърлете в МЕТАЛЕН ЖЪЛТ КОНТЕЙНЕР.

В случай че в близост до Вас няма метален жълт контейнер за опаковки, използвайте общинския жълт контейнер тип „Ракла“.

Обемните хартиени отпадъци (кашони и кутии) смачкайте или сгънете, за да пестите място в съдовете за смет.

Общинските жълти контейнери тип "Ракла" се обслужват по график от ОП „Благоустрояване“.

Металните жълти контейнери се обслужват два пъти месечно от „Еко Партнърс България“ АД.