Хартия

Хартията се рециклира относително лесно. Рециклираната хартия спасява живота на много дървета.

Отпадъци от хартия и картон (вестници, списания, тетрадки и др.) изхвърлете в ЖЪЛТ КОНТЕЙНЕР.

Хартиени опаковки / кашони – сгънете и изхвърлете в ОРАНЖЕВ КОНТЕЙНЕР.

Жълтите контейнери се обслужват по график от ОП „Благоустрояване“.

Оранжевите контейнери се обслужват два пъти месечно от „Екобулпак“АД.