Текстил

Текстилните отпадъци в голямата си част могат да се рециклират.

Текстилни отпадъци може да предадете в Мобилния пункт за събиране на отпадъци от домакинствата. График на пункта може да видите тук. През зимния сезон - по заявка на тел. 066 985 029.

Ненужни дрехи може да предадете чрез сините контейнери за текстил, разположени на територята на гр. Габрово

При невъзможност да ползвате някоя от другите възможности текстилни отпадъци може да изхвърлете в ЖЪЛТ КОНТЕЙНЕР.