Текстил

Текстилните отпадъци в голямата си част могат да се рециклират.

Ненужни дрехи може да предадете чрез сините контейнери за текстил, разположени на територята на гр. Габрово.

Текстилни отпадъци може да предадете в Мобилния пункт за събиране на отпадъци от домакинствата. График на пункта може да видите тук. През зимния сезон - по заявка на тел. 066 985 029.

При невъзможност да ползвате някоя от другите възможности текстилни отпадъци може да изхвърлете в ЖЪЛТ КОНТЕЙНЕР.