МПС

Излезли от употреба моторни превозни средства (т.е. на които не е заверен знакът за технически преглед за повече от две години от определената му дата за следващ преглед за проверка на техническата му изправност), компоненти и материали от МПС, намиращи се върху държавна или общинска собственост, се предават от собствениците им в Център за разкомплектоване на моторни превозни средства или се съхраняват в имоти частна собственост.

Обслужваща фирма „Еко Варна“, заявки и допълнителна информация на тел.: 0888 778 141