МПС

Излезли от движение или ненужни моторни превозни средства  се предават в Център за разкомплектоване на моторни превозни средства.

Обслужваща фирма „Еко Варна“, заявки и допълнителна инф тел.: 0888778141