БЛАГОУСТРОЯВАНЕ

919 души направиха Габрово...

Мария Радойчева | 28.05.2021

С важен резултат и то в полза на природата приключи Пролетно почистване 2021. Справката показва, че благодарение на 919 габровци са били почистени над 15 тона отпадъци, като...

Пролетно почистване 2021...

Мария Радойчева |

Община Габрово благодари на всички участници в кампанията „Пролетно почистване 2021“ за отговорното и добронамерено отношение към природата на Габрово.

Да почистим пространството...

Мария Радойчева | 02.10.2020

Една добра инициатива, родена от желанието на младите хора в Интеракт клуб – Габрово да придадат по-чиста визия на района около Летния театър в Габрово, предстои да...

За контакти