Регионално сдружение

Регионално сдружение на общините Габрово и Трявна за управление на отпадъците е създадено на основание чл. 28, ал. 1 и 4 от Закона за управление на отпадъците и Националната програма за управление на дейностите по отпадъците (2009-2013). Общините участващи в сдружението са: Габрово и Трявна.

Водеща община, която отговаря за подготовката и  управлението на проект  „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Габрово”, е община Габрово, като процентното съотношение на гласовете в сдружението е: 84,4% за община Габрово и 15,6% за община Трявна (в съответствие с процентното съотношение на броя жители в двете общини). В рамките на споразумение за партньорство са договорени следните отговорности между партньорите в „Регионално сдружение на общините Габрово и Трявна за управление на отпадъците”:

ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯ: