РЕГИОНАЛНО ДЕПО
ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ

КОМПОСТ – ЧЕРНОТО ЗЛАТО...

Мария Радойчева | 11.09.2019

Компостирането се счита за най-полезния от екологична гледна точка начин за справяне с битовите биоразградими отпадъци. Почти две трети от отпадъците, генерирани в домовете,...

РЕГИОНАЛНОТО ДЕПО ПРИЕМА...

Мария Радойчева | 10.09.2019

Общинското предприятие „Регионалното депо за неопасни отпадъци – Габрово“ , приема разделно събрани по видове отпадъци от физически лица  БЕЗПЛАТНО. На регионалното...

Интересът към Мобилния...

Мария Радойчева | 09.09.2019

Все по-високи резултати отчитат габровци, предавайки отпадъци си в Мобилния пункт. Справката показва, че общото количество на предадените отпадъци за месец август е точно...

Регионално депо за неопасни отпадъци – Габрово

Адрес: Община Габрово, землището на с. Гръблевци, м. Равнището, на 7 км от центъра на Габрово

Тел.: 066 985 029;

Директор: инж. Даниела Димитрова

Заместник–директор и еколог: инж. Деница Колева

Работно време

Понеделник – Петък 7:00 – 16:30

Събота и Неделя 7:00 – 12:00

За контакти