РЕГИОНАЛНО ДЕПО
ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ

Мобилният пункт през...

Мария Радойчева | 26.08.2020

Мобилният пункт за разделно събрани отпадъци от домакинствата е инициатива на Община Габрово и ОП „Регионално депо за неопасни отпадъци“, която позволява на габровци по лесен...

Мобилният пункт през...

Мария Радойчева | 30.07.2020

Мобилният пункт за разделно събрани отпадъци от домакинствата е инициатива на Община Габрово и ОП „Регионално депо за неопасни отпадъци“, която позволява на габровци по лесен...

657 проверки от еко инспекторите

Мария Радойчева | 28.07.2020

Ефективна и с добри резултати е дейността на Инспектората по управление на отпадъците към ОП „Регионално депо за неопасни отпадъци – Габрово“. До момента инспекторите са осъществили...

Регионално депо за неопасни отпадъци – Габрово

Адрес: Община Габрово, землището на с. Гръблевци, м. Равнището, на 7 км от центъра на Габрово

Тел.: 066 985 029;

Директор: инж. Даниела Димитрова

Еколог: инж. Ивона Иванова

Работно време

Понеделник – Петък 7:00 – 16:30

Събота и Неделя 7:00 – 12:00

За контакти