БЛАГОУСТРОЯВАНЕ

ПРАВИЛА ЗА ИЗХВЪРЛЯНЕ...

Мария Радойчева | 31.03.2020

Община Габрово информира, че домакинствата са задължени да събират отпадъците си разделно, както и да спазват правилата за изхвърляне на строителни и едрогабаритни отпадъци....

25 тона отпадъци от почистване...

Мария Радойчева | 23.03.2020

Общинско предприятие „Благоустрояване“ – Габрово продължава активното почистване на терени с нерегламентирани замърсявания. След проведени огледи и със съдействието...

Семинар за управление...

Мария Радойчева | 13.12.2019

Екологичен семинар, организиран от Община Габрово, даде повод за среща на експерти и специалисти, които споделиха успешни примери, важен опит и добри постижения в управлението...

    За контакти