Правила за строителните и едрите отпадъци

В активния сезон за ремонтни работи в домовете много често се образуват отпадъци, строителни и едрогабаритни, които следва да бъдат изхвърлени според създадените правила за тези отпадъци.

С цел да улеснят домакинствата от Инспекторат по управление на отпадъците към ОП „Регионално депо за неопасни отпадъци“ напомнят на жителите на община Габрово някои от важните изисквания при изхвърлянето на строителни и едрогабаритни отпадъци.

Основното правило е:

За строителните отпадъци от ремонтни работи в жилища и едрогабаритните отпадъци ( мебели, матраци, бяла и черна техника и др.) e  ЗАБРАНЕНО ДА СЕ ОСТАВЯТ ДО КОНТЕЙНЕРИТЕ!!!

Домакинствата, които след ремонт или подмяна на мебели, образуват отпадъци са длъжни да ги събират на територията на имота, като не допускат разпиляването им до транспортирането и предаването им в Регионалното депо.

Възможните варианти за транспортиране на отпадъците са:

На Регионалното депо отпадъците се приемат безплатно, но трябва да бъдат събрани по видове, например:

1. Тухли, керемиди, плочки, замазка и др.;

2. Изолация;

3. Пластмаси;

4. Дървесни

5. Метал

6. Мебели, дивани и др.

Допълнителна информация на тел.: 066 985 029

В случаите, когато отпадъците са смесени, се заплаща 121,84 лв/тон  

Работно време на Регионално депо за неопасни отпадъци с граждани:

От понеделник до петък – от 07:00 до 16:30 часа;

Събота и неделя – от 07:00 до 12:00 часа.

Обръщаме внимание, че  при подмяна на стъклопакети, алуминиева или PVC дограма фирмата, която извършва подмяната, трябва да вземе старата дограма и да я предаде, съгласно законовите разпоредби.

За констатиране на нарушенияна извършителите се съставя Акт за установяване на административно нарушение, като глобите са от 300 до 1000 лева.