Услуги

Платени услуги, предлагани от ОП ”Благоустрояване”:

1.Транспортиране на строителни и едрогабаритни отпадъци с контейнер тип „лодка”, при следните условия:

Наем на контейнер – 1.20лв. на ден ;

Извозване на строителни и производствени отпадъци със специализиран автомобил – 3,40 лв./км;

Услугата се предлага след сключване на договор с предприятието.

Заявка за сключване на договори с ОП „Благоустрояване“ може да бъде заявена на e-mail: office@bkcgb.com. Допълнителна информация на тел.: 066 801 435.

ВАЖНО: За предаване на строителните отпадъци в Регионалното депо е задължително да има сключен договор с Общинско предприятие „Регионалното депо за непопасни отпадъци“. Допълнителна информация на тел.: 066 985 029.

2. Измиване  на площи: дворове, паркинги и др. частна собственост

Цена на услугата – 70 лв. на час.

Услугата се предлага след сключване на договор с предприятието.

Заявка може да подадете до ОП „Благоустрояване“ на e-mail: office@bkcgb.com. Допълнителна информация на тел.: 066 801 435

3. Почистване (метене) на площи

Почистване (метене) с голям специализиран автомобил – 85,00 лв./час;
Почистване (метене) с малък специализиран автомобил – 40,00 лв./час.

Услугата се предлага след сключване на договор с предприятието.

Заявка може да подадете до ОП „Благоустрояване“ на e-mail: office@bkcgb.com. Допълнителна информация на тел.: 066 801 435