Отпадък с кауза

Отпадъците са ресурс и много са причините, които ни убеждават в това твърдение. Добра е каузата, чрез която ненужните суровини могат да се превърнат в полезна и важна подкрепа.

Инициативата, която Община Габрово стартира през есента на 2019г., е свързана с подпомагане на различни добри каузи чрез предаване на отпадъчни материали - хартия, пластмаса и алуминиеви кенчета. В партньорство с фирма, изкупуваща вторични суровини, се събират и предават разделно събрани отпадъчни суровини, а получените средства се предоставят в подкрепа на различни каузи.

Кампанията "Отпадък с кауза" ще бъде обявявана периодично, като предварително ще бъдат обявени датите и избраната кауза. Допълнителна информация може да получите на тел.: 066 818 311 или на email: maria.radoycheva@gabrovo.bg.

В периода от 4 февруари до 6 март 2020г. е активна кампания за събиране на отпадъчни материали в подкрепа на Дневния център за пълнолетни лица с увреждания. Специално за инициативата „Отпадък с кауза“ ще бъде обособен временен събирателен пункт, намиращ се на ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 13 -15, помещението на бившата сладкарница „Рачо и Дешка“, намираща се точно до Държавен куклен театър - Габрово. Разделно събрани хартия, пластмаса и алуминиеви кенчета може да предадете във временния пункт на 4, 5 и 6 март 2020г., от 14:30 до 17:30 часа.

Публикации

Награди от вендинг системата...

С ентусиазъм и отговорно отношение към природата габровци продължават каузата да разделят отпадъците си и да ги предават чрез вендинг системата за обратно приемане на пластмасови...

„Отпадък с кауза“ с успешен...

Отпадъците са ресурс и вероятно много са причините, които ни убеждават в това твърдение. А вече има още една причина, която се крие в поредната добра кауза, чрез която ненужните...

С кауза за подкрепа на...

Отпадъците са ресурс и вероятно много са причините, които ни убеждават в това твърдение. А вече има още една причина, която се крие в поредната добра кауза, чрез която ненужните...

„Кауза: Планетариум“...

През месец октомври Община Габрово обяви кампания, свързана с подпомагане на Астрономическа обсерватория и Планетариум – Габрово чрез предаване на вторични суровини – хартия,...

Кауза: Планетариум

Отпадъците са ресурс и вероятно много са причините, които ни убеждават в това твърдение. А сега има още една причина, която се крие в поредната добра кауза, чрез която ненужните...