„Отпадък с кауза“ с успешен финал

Отпадъците са ресурс и вероятно много са причините, които ни убеждават в това твърдение. А вече има още една причина, която се крие в поредната добра кауза, чрез която ненужните суровини се превръщат в полезна и важна подкрепа.

През настоящия месец Община Габрово финализира обявената през февруари кампанията „Отпадък с кауза“, чиято цел е събиране на отпадъчни материали, а събраните от тях средства се предоставят в помощ на конкретна кауза. Това второ издание на кампанията бе реализирано в подкрепа на Дневния център за пълнолетни лица с увреждания. Специално за инициативата „Отпадък с кауза“ бе обособен временен събирателен пункт, където габровци предаваха своите разделно събрани отпадъчни материали - хартия, пластмаса и алуминиеви кенчета. Всички материали вече са предадени на специализирана фирма, а справката показва, че събраното количество е 3640кг. Набраните от кампанията средства са предоставени в подкрепа на обявената кауза.

Община Габрово благодари на всички участници в „Отпадък с кауза“ за отзивчивостта, отговорното отношение и споделените добри думи.