60 спасени книги и над половин тон отпадъци в Мобилния пункт

Точно месец измина от старта на инициативата за предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата в Мобилен пункт, а резултатите вече са факт. Справката показва, че общото количество на предадените отпадъци е точно 514.4 кг, като най-голям дял имат хартията и картонът (249.5 кг), текстилът (77.3 кг) и твърдата пластмаса (34 кг). Предадени са и немалки количества батерии, готварско олио, дребни уреди, лекарства, опаковки от препарати и метал. Благодарение на Мобилния пункт 60 книги са спасени и те вече имат своите нови собственици.

Мобилният пункт за разделно събрани отпадъци от домакинствата е инициатива, организирана от Община Габрово и ОП „Регионално депо за неопасни отпадъци“. Мобилният пункт стартира дейността си през юли 2019г. Мобилният пункт се движи по график и всеки работен ден е позициониран на различни точки в град Габрово.

В пункта могат да се предават разделно събрани битови отпадъци: пластмаси, хартия, метал, стъкло, текстил, фритюрна мазнина, батерии, излезли от употреба дребни електрически уреди, лекарства с изтекъл срок на годност, флакони и опаковки от препарати.

Мобилният пункт продължава своята работа и през месец август. Графикът му за следващите 30 дни може да видите ТУК. От началото на месец август 2019г. наред с основната дейност на Мобилния пункт стартира и кампания с награди. Наградите се получават чрез събиране на печати в специална книжка. Печат може да получи всеки в , посетил пункта и предал поне 3 вида разделно събрани отпадъци. Повече за регламента на кампанията може да прочетете ТУК.