Регламент

КАМПАНИЯ С НАГРАДИ ЗА МОБИЛЕН ПУНКТ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБРАНИ ОТПАДЪЦИ ОТ ДОМАКИНСТВАТА ОТПАДЪЦИ ОТ ДОМАКИНСТВАТА

За инициативата

Мобилният пункт за разделно събрани отпадъци от домакинствата е инициатива, организирана от Община Габрово и ОП „Регионално депо за неопасни отпадъци“. Мобилният пункт стартира дейността си през юли 2019г. Мобилният пункт се движи по график и всеки работен ден е позициониран на различни точки в град Габрово.

В пункта могат да се предават разделно събрани битови отпадъци: пластмаси, хартия, метал, стъкло, текстил, фритюрна мазнина, батерии, излезли от употреба дребни електрически уреди, лекарства с изтекъл срок на годност, флакони и опаковки от препарати.

Кампания с награди

От началото на месец август 2019г. наред с основната дейност на Мобилния пункт стартира и кампания с награди. Наградите ще се раздават при определени условия и до изчерпване на техните количества.

Условия за получаване на награда

Всеки гражданин, предал разделно събрани отпадъци в Мобилния пункт, има възможност да спечели награда, чрез събирането на печати в специално разработена рекламна книжка. Книжката се получава безвъзмездно от Мобилния пункт.

Печатите се поставят в книжката при предаване на отпадъци в пункта.

1 бр. печат се поставя при предаването на минимум 3 различни вида разделно събрани отпадъци.

Събирането на определен брой печати осигурява получаването на награда.

Награди

Награди ще се раздават до изчерпване на количествата. Наградите се получават от Мобилния пункт срещу представяне на попълнена със съответния брой печати книжка.

Необходимият брой печати и съответните награди се определят както следва:

Пакет компост – 3 печата

Текстилна торбичка – 4 печата

Тефтер – 5 печата

Шапка – 6 печата Комплект за пикник – 7 печата