МОБИЛЕН ПУНКТ
ЗА РАЗДЕЛНО СЪБРАНИ ОТПАДЪЦИ ОТ ДОМАКИНСТВАТА

Мобилният пункт за разделно събрани отпадъци от домакинствата е инициатива, организирана от Община Габрово и ОП „Регионално депо за неопасни отпадъци“. Пунктът стартира дейността си през юли 2019г., а целта е да се осигури на гражданите удобен и лесен начин за предаване на разделно събраните отпадъци, което пък ще доведе до повишаване на общественото информиране и постигане на целите, заложени в ЗУО.

Мобилният пункт се движи по предварително оповестен график в топлите месеци (март-октомври), а през зимния сезон (ноември-февруари) той работи по заявка. За допълнителна информация и заявка тел.: 066 985 029.

График декември 2021Изтегляне
График ноември 2021Изтегляне
График октомври 2021Изтегляне
График септември 2021Изтегляне
График август 2021Изтегляне
График юли 2021Изтегляне
График юни 2021Изтегляне
График май 2021Изтегляне
График април 2021Изтегляне
График март 2021Изтегляне

В пункта могат да се предават разделно събрани битови отпадъци: пластмаси, хартия, метал, стъкло, текстил, фритюрна мазнина, батерии, излезли от употреба дребни електрически уреди, лекарства с изтекъл срок на годност, флакони и опаковки от препарати.

Всички, които предадат отпадъци в Мобилния пункт могат да получат награда. Пълна информация за кампанията и видовете награди може да прочетете в приложения по-долу Регламент.

РЕГЛАМЕНТ – Кампания с награди от Мобилен пункт

Информационната карта с точките от трасето на Мобилния пункт е в процес на обновяване. Моля, следете графика от файла по-горе.