ОЗЕЛЕНЯВАНЕ

Продължава кампанията...

Грета Станева | 17.11.2022

За поредна година се реализира есенното засаждане на дървета и храсти на територията на Габрово. Посадъчният материал е осигурен чрез бюджета на ОП „Благоустрояване“ като...

Новите награди от вендиг...

Мария Радойчева | 26.10.2022

С изключителен ентусиазъм и отговорно отношение към природата габровци продължават каузата да разделят отпадъците си и да ги предават чрез вендинг системата за обратно приемане...

С грижа за „зелено“ Габрово

Мария Радойчева | 22.08.2022

Общинско звено „Озеленяване“ продължава грижата за зелените площи в нашия град. Седмичният график на звеното включва косене, премахване на самонастанила се растителност, подрязване...

    За контакти