БИО отпадък за компост

Кампанията се провежда няколко пъти годишно в различни градски локации. "Био отпадък за компост" провокира да помислим повече за разделното събиране на отпадъците и дори да спечелим от него. Инициативата дава нов прочит на приказката „Сливи за смет“ и позволява да размените своите биоразградими отпадъци за качествен компост. Необходимо е да донесете поне 1 килограм био отпадъци (листа, трева, обелки, костилки, черупки), за да получите пакет качествен почвен подобрител – компост, произведен на Регионалното депо за неопасни отпадъци.

Датите на кампанията се обявяват периодично.

Публикации

Разменяме отпадъци за...

Община Габрово организира поредното издание на „Био отпадък за компост“. По време на кампанията шумна, пъстра и информативна шатра бе разположена на централната...