Шредер обработва едрите отпадъци на депото в Габрово

Обработването на едрогабаритни отпадъци е предизвикателство за всяко депо, тъй като големите им размери и високото тегло правят практически невъзможно компактирането, а ръчното разкомплектоване отнема изключително много време и изисква сериозен физически труд. Решението за успешно третиране на едри отпадъци се крие във високотехнологичните машини, които позволяват механизирано разделяне на основните елементи на отпадъка и извличане на материалите така, че те да бъдат годни за последващо рециклиране.

Именно с такова технологично решение разполага и Регионалното депо за неопасни отпадъци в Габрово. Специализираният мобилен шредер, който стана собственост на депото в последните дни на 2019г., работи на пълна мощност и позволява качествена обработка на мебели, едра дървесина, строителни материали и др. Шредерът е доставен от фирма „СТРОТЕХ Инженеринг“ АД и представлява компактна машина с множество предимства като магнитен сепаратор, обезпрашаваща система, дистанционно управление и др. След шредиране едрите отпадъци се превръщат във фракция с големина на частиците 0-60mm.

Получената след шредиране ситна фракция се насочва за рециклиране и повторна употреба. Наситнената дървесина от мебели, коренища, греди, врати и др. се изсипва в големи контейнери и се насочва към „Кроношпан България“ ЕООД, фирма, с която Община Габрово има сключен договор за предаване на отпадъчна дървесна маса. Предадените за рециклиране дървесни отпадъци за 2019г. са с общо тегло 53 220 кг.

Разтрошените строителни материали пък се превръщат в инертна фракция, която може да се използва повторно при насипи и уплътняване.

Община Габрово напомня, че едрогабаритните отпадъци (мебели, обзавеждане, дървесина) и сортирани строителни отпадъци, образувани от домакинствата, се приемат безплатно на Регионалното депо.

Шредерът в режим на работа