Седмичен график за поддръжка на зелените площи

В периода 24-28 юли отдел „Озеленяване“ към ОП „Благоустрояване“ извършва косене на тревните площи в Габрово по график и по райони както следва:
1. Район „Център“ – зелени площи на ул."Св. Св .Кирил и Методий", ул."Николаевска", ул."Юрий Венелин", рязане клони и дървета в централна градска част
2. Район „Североизток“ – зелени площи в района на жилищен комплекс "Христо Ботев" и ул."Орловска"
3. Район „Северозапад“ – зелени площи на ул."Петър Падалски" и ул."Чумерна"
4. Район „Запад“ – довършителни дейности в района на парк Синкевица, зелена ивица на изхода на Габрово в посока София до разклон село Поповци
5. Район „Юг“ – парк Маркотея

През изминалата седмица групите на отдел „Озеленяване“ са приключили дейностите по косене на зелени площи на ул. "Брянска", бул. „Априлов“, кръгово кръстовище в района на Шиваров мост, ул. "Осми март", ул."Градище", ул."Марин Дринов"(от страната на РПУ), ул. „А.Керков“, ул. „Любен Каравелов“,  кв. Трендафил 1,  бул. „Могильов“ (до храм "Св. Св. Онуфрий, Дамаскин и всех мучеников Габровских"), ул."Баждар", ул."Васил Друмев", парк „Синкевица“, ул. „Капитан Дядо Никола“, бул. „Столетов“ (до обръщало Палаузово).
Извършена е подготовка на поляната в местността Узана за „Узана поляна фест 2023“ и подрязване на храсти в района ул."Марин Дринов" (от страната на РПУ), ул. „Градище“,  ул. „Осми март“, бул. „Могильов“ (до храм "Св. Св. Онуфрий, Дамаскин и всех мучеников Габровских"), скат при паметника на Капитан Дядо Никола и в кв. Радецки.

Повече информация във връзка със седмичния график за косене на тревните площи и сигнали към ОП „Благоустрояване“, свързани с чистотата и озеленяването в града, гражданите могат да отправят чрез електронната поща на предприятието office@bkcgb.com .