657 проверки от еко инспекторите

Ефективна и с добри резултати е дейността на Инспектората по управление на отпадъците към ОП „Регионално депо за неопасни отпадъци – Габрово“. До момента инспекторите са осъществили 657 проверки в търговски обекти, терени с нерегламентирано изхвърляне на отпадъци, както и по постъпили сигнали от граждани.

Дейността на Инспектората по управление на отпадъците започна през февруари 2020г., когато бе сформиран екипът от инспектори. След фаза на обучение, стартираха и контролните дейности на терен. Към месец юни от инспекторите са извършени общо 262 планови проверки  и 276 извънпланови проверки, отработени са 119 сигнали и жалби от граждани. В рамките на осъществения контрол са издадени 133 бр. предписания. Съставени са 8 бр. Акт за установяване на административно нарушение по Наредба за управление на отпадъците, поддържане и опазване чистотата на територията на община Габрово и са издадени 6 наказателни постановления.

Отчети от дейността на Инспектората по управление на отпадъците може да видите по-долу.

За да подадете сигнал за нерегламентирани дейности с отпадъци, може да се свържете с еко инспекторите на тел.: 0877158820