Регламент

Пролетно почистване 2019: Обери боклука

Нека заедно почистим нерегламентираните сметища, градинките, парковете, междублоковите пространства и всички онези места, които често посещаваме, но небрежно подминаваме разпилените край тях отпадъци!

ПРАВО НА УЧАСТИЕ

Право на участие в ЕКО състезанието имат всички габровци, които оценяват природата и са готови да й окажат нужната помощ, за да се избави от отпадъците.

КАТЕГОРИИ

Състезанието ще се проведе в следните категории:

В тази категория участие могат да заявят всички жители на община Габрово, които целогодишно поддържат приветливо, чисто, цветно и подредено междублоково пространство в близост до тяхната жилищна сграда.

В тази категория участие могат да заявят всички екипи от доброволци, включили се в „Пролетно почистване 2019: Обери боклука“ и концентрирали усилия в почистването на обществени градски терени или извънградски райони. В екипите може да се включи всеки жител на община Габрово.

В тази категория участие могат да заявят всички екипи на училища или детски градини от Община Габрово, включили се в „Пролетно почистване 2019: Обери боклука“ и насочили усилия в почистването на градски или извънградски райони. Отборите могат да се състоят от ученици/деца, техните родители и учители/възпитатели.

РЕГИСТРАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

Регистрацията за участие следва да се направи на email: maria.radoycheva@gabrovo.bg или на тел.: 066 818 311. Крайният срок е до 14 април 2019г., включително.

При регистрация посочете:
1. Име на отбора/екипа
2. Имена на капитана/организатора
3. Численост на отбора/екипа
4. Местоположение на обекта
5. Телефон, email за връзка
6. Задължително приложете снимки
За категория „Нашето цветно и красиво място“ снимки на
междублоковото пространство и снимки на отговорниците
за неговото поддържане.

За категории „Екип с най-силна акция“ и „Отбор ученици/деца“
снимки преди и след почистването, снимки на събраните отпадъци,
снимки на екипа.

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА

Предложенията на всички участници във всяка категория поотделно ще бъдат разгледани и проверени на място.

За оценка на журито в категории „Екип с най-силна акция“ и „Отбор ученици/деца“ ще послужат следните критерии:

За оценка на журито в категория „Нашето цветно и красиво място“ ще послужат следните критерии:

НАГРАДИ

Във всяка от трите категории ще бъде дадена награда. Наградите се разпределят както следва:

За категория „Нашето цветно и красиво място“

I награда – пейка и бетонна кашпа с посадъчен материал

II награда – пейка

III награда – бетонна кашпа с посадъчен материал

За категория „Екип с най-силна акция“

I награда – пейка и бетонна кашпа с посадъчен материал

II награда – 2 бр. бетонни кашпи с посадъчен материал

III награда – метална бутилка за вода за всеки участник от екипа

За категория „Отбор ученици/деца“

I награда – пейка и бетонна кашпа с посадъчен материал

II награда – саксии с цветя

III награда – метална бутилка за вода за всеки участник от екипа

Всички участници в еко състезанието, без значение дали са класирани за награда, могат да получат при желание от тяхна страна следното:

–  компост, произведен на Регионалното депо за неопасни отпадъци

– съвети и насоки от ландшафтен архитект за подобряване на междублоковото пространство

Победителите в ЕКО състезанието ще бъдат обявени на 22 април 2019г.