РЕГИОНАЛНОТО ДЕПО ПРИЕМА РАЗДЕЛНО СЪБРАНИТЕ ОТПАДЪЦИ БЕЗПЛАТНО

Общинското предприятие „Регионалното депо за неопасни отпадъци - Габрово“ , приема разделно събрани по видове отпадъци от физически лица  БЕЗПЛАТНО. На регионалното депо може да бъдат предадени сортирани строителни отпадъци от ремонтни дейности в домакинствата, едрогабаритни отпадъци – мебели и обзавеждане, а също така и едри растителни отпадъци. Такса за приемане не се заплаща, когато отпадъците са сортирани.

От началото на годината до месец август, от възможността да бъдат предадени безплатно на депото разделно събрани отпадъци са се възползвали 155 човека. Предадени са 178 тона сортирани строителни отпадъци от домакинствата, 112 тона растителни отпадъци, 31 тона едрогабаритни отпадъци, 180 кг текстилни отпадъци и 111 тона други видове отпадъци от бита.

Регионалното депо за неопасни отпадъци се намира в землището на с. Гръблевци, м. Равнището, на 7 км от центъра на гр. Габрово. За допълнителна информация: тел. 066 985029.