Компостиране

НАЧИНЪТ, ПО КОЙТО РЕЦИКЛИРА ПРИРОДАТА.

Компостирането  при домашни условия се счита за най-полезния от екологична точка начин за справяне с битовите биоразградими отпадъци. Домашното компостиране предлага възможност на домакинствата да оползотворяват голяма част от битовите органични отпадъци ( остатъци от храна и градински „зелени“ отпадъци ).

Компостирането би могло да бъде два вида – студено и топло. Студеното компостиране може да се извършва в покрити ями или купчини. Топлото компостиране се извършва в съдове, които са затворени отстрани и отгоре, но са отворени отдолу и е предвидена възможност за постъпване на кислород.

Компостът подобрява качеството на почвата и стимулира почвеното плодородие. Чрез него се съхраняват и доставят хранителни вещества за растенията и потиска болестите при тях.

Какво може да компостираме?

Продължителността на компостирането зависи от сезона и температурата:

Компостът е готов: