Пункт за опасни отпадъци на 12 и 13 октомври в Габрово

В средата на октомври Община Габрово организира втората за тази година кампания за предаване на опасни отпадъци от домакинствата. Габровци могат да се възползват от възможността да предадат безвъзмездно опасните отпадъци в специализиран пункт, който ще посети града ни на 12 и 13 октомври. Предадените опасни отпадъци ще бъдат насочени за обезвреждане или последващо третиране. Временният пункт за приемане на опасни отпадъци от домакинствата ще бъде разположен в две градски локации, както следва:

12 октомври 2022г., 11:00 – 19:00 часа - паркинг пред спортна зала „Орловец“

13 октомври 2022г., 10:00 – 18:00 часа – междублоков паркинг на ул. „Свищовска“ №73-75 в кв. Младост, до кръгово кръстовище.

Опасните отпадъци, които ще бъдат приемани са:

Опасните отпадъци от домакинствата замърсяват околната среда и влияят отрицателно върху здравето на хората. Те могат да поставят под риск живота на хората, животните и растенията – важно е да бъдат предадени за последващо обезвреждане!