Предайте опасни отпадъци на 20 и 21 октомври

Община Габрово организира втората за тази година кампания за предаване на опасни отпадъци от домакинствата. Габровци могат да се възползват от възможността да предадат безвъзмездно опасните отпадъци в специализиран пункт, който ще посети града ни на 20 и 21 октомври 2021г. Предадените опасни отпадъци ще бъдат насочени за обезвреждане или последващо третиране.

Временният пункт за приемане на опасни отпадъци от домакинствата ще бъде разположен в две градски локации, както следва:

20 октомври 2021г., 10:00 – 18:00 часа - междублоков паркинг на ул. „Свищовска“ №73-75 в кв. Младост, до кръгово кръстовище;

21 октомври 2021г., 10:00 – 18:00 часа – паркинг срещу спортна зала „Орловец“.

Опасните отпадъци, които ще бъдат приемани са:

Опасните отпадъци от домакинствата замърсяват околната среда и влияят отрицателно върху здравето на хората. Те могат да поставят под риск живота на хората, животните и растенията – важно е да бъдат предадени за последващо обезвреждане!