Поставиха още два контейнера за дрехи и обувки

площадка на ул. „Чардафон“ №14 (до стълбичките за Летния театър)

След като на 16 април 2020г. бяха поставени първите седем контейнера за облекло и обувки в Габрово, днес са монтирани и останалите два съда, намиращи се в централна градска част - на ул. „Чардафон“ №14 (до стълбичките за Летния театър) и на ул. „Петко Каравелов“ 5 (в близост до паметника на Цанко Дюстабанов). Така контейнерите за дрехи и обувки в нашия град са общо девет и са разположени на общодостъпни места в кварталите.

Справката за събраните количества текстилни и кожени изделия показва, че до момента, само седмица след разполагането на първите седем специализирани контейнера, са предадени 1200 кг дрехи и обувки, като са спазени всички изисквания за правилното им предаване. Събраните материали ще бъдат сортирани според вида на материята, след което ще бъдат рециклирани или оползотворени.

Системата от контейнери е изградена от Община Габрово в партньорство с фирма „Хедуей Интернешънъл“ ЕООД, като деветте специализирани съда са разположени на следните точки:

бул. "Могильов" (контейнерна площадка до градинката срещу блок Катюша)

ул. "Д-р Тота Венкова" (контейнерна площадка до автобусната спирка)

ул. "Ал. Стамболийски" (контейнерна площадка до спортната площадка с фитнес уреди)

блок „Здравец“ (контейнерна площадка)

ул. "Чайка" с ул. "Мирни дни" (контейнерна площадка)

бул. "Столетов" с ул. "Китка" (контейнерна площадка срещу ОУ "Христо Ботев")

бул. "Трети март" 25/27 (контейнерна площадка)

ул. „Чардафон“ №14 (до стълбичките за Летния театър)

ул. „Петко Каравелов“ 5 (в близост до паметника на Цанко Дюстабанов)

Контейнерите за дрехи са в син цвят, за да се отличават от останалите съдове за разделно събиране на отпадъци. На фронталната им част е поставен стикер с ясно упътване за начина, по който следва да се използват. Освен дрехи и обувки в контейнерите могат да бъдат поставени хавлиени кърпи, чанти, пердета и завеси. Важно изискване е всички ненужни текстилни или кожени предмети да бъдат предварително опаковани в затворена торба или плик.

Поставянето на ненужните дрехи и обувки става чрез барабанен механизъм, който ограничава достъпа до вътрешната част на съда, чийто обем достига 1,2 куб. м. С цел осигуряване на чисти материали, подходящи за рециклиране или повторна употреба, е забранено изхвърляне на друг битов отпадък в контейнерите. Специализираните съдове осигуряват удобен и лесен начин жителите на Габрово да предадат своите ненужни дрехи и обувки и дават възможност на този вид материи да бъдат преработени или използвани по различен начин.