Подменят се счупени и стопени съдове за отпадъци

През изминалата седмица екипите на ОП „Благоустрояване“ подмениха 15 бр. счупени и повредени съдове за отпадъци на контейнерни площадки в различни части на града. Два от контейнерите са били напълно унищожени от пожар, поради небрежно изхвърляне на горящи въглени.

Амортизираните съдове са подменени с нови, а площадките са почистени от струпани наоколо отпадъци. Една от най-честите причини за необратимо повреждане на съдовете е изхвърлянето на тлееща пепел от печки и котли, ето защо е важно изхвърлянето на пепел да се случва в предназначените за тази цел метални съдове и след като сме сигурни, че няма горящи въглени.

Новите контейнери са брандирани със стикери, на които е указано какъв вид отпадъци следва да бъде изхвърлян в тях.

Допълнителна информация за разделното събиране на отпадъци може да получите на сайта www.chisto.gabrovo.bg.

ОП „Благоустрояване“ ще продължи с разполагането на нови контейнери за отпадъци, където това е необходимо, като старите и повредени съдове ще бъдат ремонтирани или предадени за рециклиране.