ОБЩИНА ГАБРОВО ЩЕ Е ДОМАКИН НА СРЕЩА ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА ВОДОРОДНИ РЕШЕНИЯ В РАЗЛИЧНИ СФЕРИ

Във връзка с изпълнението на енергийната политика, нейната ефикасност и насърчаване използването и развитието на технологиите за възобновяеми източници на енергия, както и с цел намаляване разходите за отопление, Община Габрово ще е домакин на среща за прилагането на водородни решения в различни сфери.

В срещата ще вземат участие експерти, които ще представят дейности в областта на водородните технологии, зеления водород, иновациите, природната енергия и енергийната независимост. Събитието ще се състои на 15.11.2022 г., вторник, от 17.00 часа в Ритуалната зала на Община Габрово.