Община Габрово разпраща 50 000 флаера за разделното събиране

Основна информация за разделното събиране на отпадъците в Габрово ще бъде разпратена до 50 000 домакинства. Кампанията се провежда ежегодно от Община Габрово, като информационните флаери се прикачат към данъчните съобщения. В цветните флаери е поместена важна информация за принципите за разделно събиране на отпадъците, включваща видовете съдове, отпадъците, които следва да бъдат изхвърляни в тях, както и възможностите за изхвърляне на специфични отпадъци, различни от масово разпространените битови отпадъци.

Целта на информационния флаер е да достигне до максимално широка аудитория и за пореден път да напомни за задължението на гражданите да разделят отпадъците си.