Нова площадка с подземни контейнери в Габрово

Нова площадка за подземно сметосъбиране е изградена в Габрово. Съоръжението, намиращо се на ул. „Преслав“ № 5, вече е в експлоатация и се ползва от живущите в квартала. Така общият брой на подземните площадки в нашия град става седем.

Подземните контейнери, разположени в новата площадка, са първите в Габрово, които могат да се отварят чрез педал, като така улесняват изхвърлянето на битовите отпадъци без да се налага ръчно повдигане на капака.

На новата площадка, подобно на предходните, са разположени три подземни контейнера – два за рециклируеми отпадъци и един за биоразградими отпадъци. Вътрешността на всеки от новите съдове представлява специализиран чувал с обем от 3 куб. м., изработен от полиетилен с висока плътност, непозволяваща пропускане на течности и въздействие на атмосферните условия. Контейнерите са на 2/3 от размера си вкопани в земята, като изхвърлянето на отпадъците става чрез капак, разположен върху надземната част на съда. Отварянето на съдовете е чрез натискане на педала в долната част на съда или чрез ръчно повдигане на капака.  В приемното отделение на контейнерите е монтирано специално съоръжение, недопускащо директен достъп до съдържанието им, а затварянето на капака се осъществява с механизъм за плавно спускане. Видимата част на съдовете представлява метален корпус със стоманени секции, които освен чисто естетична функция, имат и важното предназначение да предотвратят злонамерени действия.

Изграждането на новата площадка за подземно сметосъбиране е финансирано от бюджета на Община Габрово, като контейнерите са изработени и монтирани от сръбската фирма „Корали“ ООД.

За ясното указване на вида отпадък, който трябва да се постави в съответния контейнер, върху надземната част на съдовете са поставени информационни стикери, а капаците са в съответните цветове – жълт за рециклируеми и кафяв за биоразградими отпадъци. Обслужването на съдовете се осъществява от ОП „Благоустрояване“, а контрол върху правилното изхвърляне на отпадъци се изпълнява от Инспекторат по управление на отпадъците. В случай на злоумишлени действия гражданите могат да подадат сигнал до еко инспекторите на тел.: 0877 158 820, който е изписан и върху стикерите на съдовете.

Община Габрово напомня, че разделното събиране на отпадъци е задължително, а поставянето на отпадъци извън съдовете за смет е забранено.