НЕКА ОТНОВО ПРЕВЪРНЕМ СИВОТО В ЗЕЛЕНО!

Община Габрово стартира кампанията „Да превърнем сивото в зелено” чрез публично-частни партньорства с гражданите.

Програмата е насочена към реализация на дейности по благоустрояване на обекти – общинска собственост - ремонт на тротоарни площи, пешеходни зони, огради и облагородяване и поддържане на вътрешно-квартални, околоблокови, алейни пространства и подходи.

Целта на инициативата е подобряване на средата за обитаване и опазване на изграденото с активното участие на граждани и граждански сдружения, юридически лица и неправителствени организации.

Ползите от участие в програмата са прилагане на устойчив модел за партньорство; взаимодействие между институциите и гражданите и тяхното включване в естетическото оформление на публичните пространства.

Основните дейности, включени в програмата са: реновиране на площадки пред и около жилищните блокове, подмяна на тротоарни настилки, насипване и подравняване на терени, затревяване на площи, поставяне на беседки, пейки, маси, кошчета за отпадъци, декоративни огради и др.

Фокусът на кампанията през 2023 г. е реализацията на проектите с финансово участие на граждани и сдружения. По този начин се развива устойчиво партньорство и отговорна грижа и поддръжка (поне 3 години) на финансирания обект.

Общият бюджет на инициативата „Да превърнем сивото в зелено“ през 2023 година е 35 000 лв. За кандидати с проекти до 5 000 лв. собственото финансово участие трябва да бъде не по малко от 25%, а при проекти от 5 000 лв. до 15 000 лв. – не по-малко от 35% собствено финансиране.  

Срокът за кандидатстване е до 15 юни 2023 г. чрез попълване на електронен формуляр, достъпен от сайта на Общината с адрес тук, както и на хартиен носител в Центъра за информация и услуги.

Да превърнем заедно сивото в зелено и да покажем, че екологичните идеи са начин на живот за габровци!