Над 600 кг опасни отпадъци, предадени в мобилния пункт

В рамките на „Пролетно почистване 2019: Обери боклука“ бе проведена двудневна акция за събиране на опасни отпадъци от домакинствата. Отпадъците бяха събирани в мобилен пункт, в две габровски локации – пред спортна зала „Орловец“ и в близост до Тера Мол Габрово. Крайният резултат от кампанията показа, че в пункта са предадени точно 606,235 кг отпадъци, от които почти 30 кг лекарствени препарати, над 140 кг препарати, киселини, бои, лакове, живаксъдржащи предмети и фотографски вещества. За обезвреждане са предадени и 460 кг опасни отпадъци, „извадени“ от нерегламентирано сметище по време на пролетната еко акция.