Над 350 габровци в информационните дни за управление на отпадъците

В началото на седмицата Община Габрово проведе информационни дни за управление на отпадъците. Кампанията се състоя в два поредни дни в две градски локации – спортна зала „Орловец“ и кв. Колелото, срещу медицински център „Хипократ“. Местата и датите не бяха избрани случайно. Те предшестваха разполагането на пункт за приемане на опасни отпадъци от домакинствата, чийто резултати очакваме с издаването на протокол от лицензираната фирма, която осъществи събирането на този тип отпадъци.

В рамките на двата информационни дни шатрата на Община Габрово бе посетена от над 350 човека, а екипът, провеждащ кампанията, разясни на габровци изискванията за разумно предаване на отпадъци. Бяха раздадени множество информационни материали, а като резултат се отчита, че габровци са запознати с принципите за разделно събиране на битовите отпадъци и повечето от тях спазват правилата за разделяне на материалите. Особено внимание бе отделено на възможностите за безплатно предаване на излезли от употреба уреди, строителни, едрогабаритни и едри растителни отпадъци. Информационната брошура, раздавана по време на информационните дни, може да изтеглите от документа.

За допълнителна информация може да посетите сайта – chisto.gabrovo.bg.