Над 230 кг опасни отпадъци в двудневната акция

През изминалата седмица Община Габрово организира втората за годината акция по събиране на опасни отпадъци от домакинствата. Данните от лицензираната фирма, отговорна за последващото обезвреждане на опасните отпадъци, показват, че габровци са предали общо 231,7 кг отпадъци. Впечатление прави голямото количество предадени лекарствени препарати – 52 кг. От останалите видове опасни отпадъци са предадени над 70 кг живаксъдържащи предмети, 15 кг киселини, над 60 кг бои, мастила, лепила, почти 5 кг разтворители и около 34 кг опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества, почистващи и фотографски смеси.