Мобилният пункт събира отпадъци по заявка

Мобилният пункт за разделно събрани отпадъци от домакинствата продължава да изпълнява функциите си, като осигурява на гражданите удобен и лесен начин за предаване на отпадъци.

Мобилният пункт събира и транспортира разделно събрани отпадъци от домакинствата по предварително подадена заявка. Услугата е безплатна.

Заявка може да подадете на e-mail: dimitrova@gabrovo.bg или на тел. 066 985 029.

В пункта могат да се предават разделно събрани битови отпадъци: пластмаси, хартия, метал, стъкло, текстил, фритюрна мазнина, батерии, дребни излезли от употреба уреди, лекарства с изтекъл срок на годност, флакони и опаковки от препарати.

Всички, предали отпадъци на мобилния пункт, имат възможност да получат специална награда, осигурена от организаторите на инициативата - Община Габрово и ОП „Регионално депо за неопасни отпадъци“.